Košarica

Još uvijek se smatra da prirodno željezo ima manju bioraspoloživost. To je točno u slučaju prisutnosti apsorpcijskih inhibitora fitina, tanina ili vlakana u namirnicama prirodnog porijekla, koji izazivaju stavaranje kelata zbog čega može doći do smanjene apsorpcije željeza. Međutim, odnedavno dostupan specijalan ekstrakt gljive Aspergillus oryzae nudi prirodno željezo koje se u standardiziranoj dozi dobro resorbira. Budući da se u procesu ekstrakcije složene supstance uklanjaju, dobra bioraspoloživost je zajamčena. U intervencijskoj studiji dokazano je da prirodno željezo iz ekstrakta gljive Aspergillus oryzae (Ferroverde®) može u kratkom roku u žena sa sniženim vrijednostima feritina znatno povećati razinu željeza i podići ju na siguran nivo.

 

Laboratorijski dijagnostički markeri:

I manifestiran i latentan manjak željeza može se dijagnosticirati utvrđivanjem razine feritina u krvnom serumu, budući da vrijednost feritina korelira sa stanjem zaliha željeza u organizmu. Povrh toga, postoji naznaka za prelatentni i latentni manjak željeza koji se još nije pokazao hematološkim simptomima (anemijom).

 

Vrijednosti feritina ≤15 ng/ml s većom preciznošću ukazuju na ispražnjene zalihe željeza. Vrijednosti od 15-30 ng/ml korespondiraju s praznim ili oskudnim zalihama i uglavnom se smatraju indikatorom prelatentnog manjka. U tom slučaju se već primjećuju simptomi poput smanjene učinkovitosti, kognitivnih smetnji, poremećene termoregulacije i iscrpljenosti. Vrijednosti ≥50 ng/ml ukazuju na dovoljne zalihe željeza.

 

Metoda:

U 45 zdravih dobrovoljaca iz jedne austrijske obiteljske tvrtke su laboratorijskom dijagnostikom utvrđene vrijednosti feritina. Sudionici s vrijednostima ≤30 ng/ml u nastavku su sudjelovali u trotjednoj intervenciji tijekom koje je oralno supstituirano 105 mg/d prirodnog željeza iz ekstrakta gljive Aspergillus oryzae (Ferroverde®). Nakon 3 tjedna provedeno je ponovno utvrđivanje vrijednosti feritina.

 

Saznanja:

  1. Saznanja laboratorijskih dijagnostičkih pretraga

Sudjelovalo je 45 zdravih osoba (12 muškaraca, 33 žene). Laboratorijske dijagnostičke pretrage na početku studije su kod 13 osoba (29%) pokazale vrijednosti feritina od ≤30 ng/ml. Dok su kod muških sudionika ustanovljene vrijednosti od 60-280 ng/ml, čime su se pozicionirali u sigurnom područuju, kod žena su očitane vrijednosti između 9-172 ng/ml.

U grupi žena u reproduktivnoj dobi (16-44 godine), koje su izložene većem riziku od manjka željeza, ustanovljene su vrijednosti od 9-76 ng/ml.

Visokim vrijednostima željeza, koje se trebaju razjasniti diferencijalnom dijagnostikom, kod žena reproduktivne dobi smatraju se vrijednosti >200 ng/ml, a kod muškaraca >300-400 ng/ml. Niti jedan ispitanik nije bio u tom području.

 

Nalazi pretraga po gupama sudionika:

Subjekti Ukupno Ukupno sudionika s feritinom ≤30 ng/ml Udio (%) sudionika s feritinom ≤30 ng/ml
Sudionici ukupno 45 13 28,9%
Muškarci 12 0 0
Žene ukupno 33 13 39,4%
Žene 16-44 godine 22 11 50,0%

 

  1. Saznanja nakon suplementiranja biljnim željezom

Trinaest sudionica s ustanovljenim latentnim ili prelatentnim manjkom željeza ≤30 ng/ml uzimalo je 105 mg željeza u obliku prirodnog željeza iz ekstrakta gljive Aspergillus oryzae u kapsuli (Ferroverde®) dnevno.

Vrijednosti feritina ove grupe su prije intervencije u prosjeku iznosile do 20 ng/ml, a nakon trotjednog uzimanja željeza iz ekstrakta gljive Aspergillus oryzae gotovo su se udvostručila na prosječnih 38,8 ng/ml. Ta promjena je statistički visoko signifikantna (p<0,01). Sveukupno, rast vrijednosti feritina zabilježen je kod 11 sudionica. Kod jedne sudionice vrijednost se čak učetverostručila sa 26 na 102 ng/ml. Sudionice se moralo ocjenjivati kao non-respondere.

 

Sažetak:

U ovoj intervencijskoj studiji eksplicitno je dokazano da se davanjem prirodnog željeza iz specijalnog standardiziranog ekstrakta gljive Aspergillus oryzae (Ferroverde®) može postići signifikantan rast vrijednosti feritina u krvnom serumu (p<0,01).

 

Time se pokazalo da se ovo prirodno željezo dobro resorbira i može dovesti do povećanja sniženih vrijednosti željeza u krvi.