Košarica

Novosti

PRAVILA I UVJETI NAGRADNOG NATJEČAJA “mediBalance® AB – ZAŠTITA VAŠIH CRIJEVA”

By 17.05.20198 travnja, 2020No Comments

Molimo Vas da prije sudjelovanja u nagradnom natječaju “mediBalance® AB – ZAŠTITA VAŠIH CRIJEVA” pročitate pravila i uvjete.

Članak 1.

Organizator

Ovaj nagradni natječaj priređuje i organizira društvo Green Vitality d.o.o., V. Nazora 50, 10000 Zagreb, OIB: 65963478667.

Članak 2.

Svrha, trajanje i mjesto provođenja natječaja

Nagradni natječaj se provodi u svrhu promidžbe Organizatora i njegovih proizvoda te povećanja interakcije na Organizatorovoj službenoj Facebook stranici. Nagradni natječaj traje od 17. – 27. svibnja 2019. godine. Pravila nagradnog natječaja su objavljena na internetskoj stranici www.greenvitality.hr.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja

Sudjelovanje u nagradnom natječaju je besplatno. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruju svi punoljetni korisnici društvene mreže Facebook u Republici Hrvatskoj, u skladu s uvjetima poslovanja Facebooka. Maloljetnici i zaposlenici Organizatora nemaju pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Članak 4.

Način sudjelovanja – pravila nagradnog natječaja

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju te ostvarivanje prava na osvajanje nagrade, sudionici moraju kreativnim komentarima ispod objave nagradnog natječaja na službenoj Facebook stranici Organizatora podijeliti odgovor na pitanje: Kako njegujete Vaš centar zdravlja – crijeva? Komentare moraju poslati najkasnije do 23.59 sati 26. svibnja 2019. godine. Broj komentara ograničen je na jedan po sudioniku.

Članak 5.

Nagradni fond i način primanja nagrade

Nagradni fond sastoji se od 1 proizvoda mediBalance® AB, dodatka prehrani u kapsulama, pakiranja od 30 kapsula. Nagrada se ne može zamijeniti za drugu robu ili uslugu. Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima. Organizator će odabrati 1 najbolji/najzanimljiviji komentar. Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni najkasnije u roku od 48 sati nakon završetka nagradnog natječaja. Nagrađeni sudionici bit će zamoljeni da kontaktiraju Organizatora putem privatne poruke na Facebooku (Facebook Message) u kojoj će navesti dodatne informacije kako bi primili nagradu (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon). Prihvaćanjem ovih pravila sudionici nagradnog natječaja daju izričitu suglasnost za objavu svojih osobnih podataka na službenoj stranici Organizatora, za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu objave rezultata bez ikakve naknade te u svrhu daljnjeg promicanja ostalih aktivnosti Organizatora. Prihvaćanjem ovih pravila svi sudionici daju izričitu suglasnost da se njihovi osobni podaci mogu čuvati i koristiti za potrebe ovog nagradnog natječaja. U trenutku kad dobitnici preuzmu promidžbene nagrade, prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema njima. Osim dodjeljivanja nagrada dobitnicima, Organizator prema ostalim sudionicima neće imati nikakve druge obveze. Nagrade se sudionicima dostavljaju poštom. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 6.

Nadležno tijelo

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 7.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje

Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene stranice na Facebooku.

Članak 8.

Izmjene pravila

Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja.

Članak 9.

Napomena

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Osobne podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovoga natječaja, dajete tvrtki Green Vitality d.o.o., a ne Facebooku. Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može značiti zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na stranici Organizatora na Facebooku smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Green Vitality d.o.o. ne snosi odgovornost za njihov sadržaj, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od strane trećih osoba. Također, smatrat će se da, ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Facebook stranici Organizatora (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

U Zagrebu, 17. svibnja 2019.

Green Vitality d.o.o.

Leave a Reply